Livre
Néerlandais

Mysteries uit het christendom

Kritische bespreking van een aantal bekende mysteries in het katholieke christendom.
Titre
Mysteries uit het christendom / Borgerhoff & Lamberigts
Auteur
Steven Borgerhoff Kristof Lamberigts
Langue
Néerlandais
Éditeur
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2006
258 p. : ill.
Note
Ondertitel op omslag : De geheime wereld achter de heilige graal, de lijkwade van Turijn en vele andere mysteries
ISBN
90-77941-12-6

Commentaires

In de nasleep van de hype rond De Da Vinci Code gingen de auteurs op zoek naar de meest intrigerende mysteries uit het christendom.

Het eerste mysterie dat aan bod komt, is dat van de lijkwade van Turijn. De aanpak is steeds dezelfde: eerst worden een aantal feiten op een rijtje gezet, daarna volgt een opsomming van verschillende standpunten of onderzoeken door de eeuwen heen. Een oordeel vormen Borgerhoff en Lamberigts dus niet. Dat impliceert ook dat ze in elk hoofdstuk verplicht zijn een 'open einde' te bewaren. De andere christelijke mysteries die ter sprake komen, zijn de visioenen van Fatima, de Dode Zeerollen, Pater Pio, de heilige graal en de wenende madonna van Civitavecchia.

Vanuit een negatieve invalshoek is dit goedkoop teren op bestaande mysteries. Over elk van deze onderwerpen is trouwens al zoveel gepubliceerd en uitgezonden, dat een samenstelling ervan niet meer dan een makkelijke vorm van copywriting is. Positief punt is dat de lezer weliswaar gee…Lire la suite
De talloze mysterieverhalen over onder andere de Lijkwade van Turijn en de Heilige Graal worden in dit boek onder de loep genomen en kritisch bekeken. Ook komen het wonder van Fatima, de Dode-Zeerollen, Pater Pio en een wenende Madonna aan de orde. Het boek wil een soort dam tegen historisch-literaire kwakzalverij opwerpen en probeert daarbij zo neutraal mogelijk te werk te gaan. Het vermeldt alle argumenten van voor- en tegenstanders en geeft vervolgens het commentaar van deskundigen en critici. In die zin is deze poging loffelijk te noemen. Maar bij een dergelijke opzet mag men verwachten dat bij eigen beweringen van het auteurscollectief een onderbouwing wordt gegeven. Er ontbreekt echter elke bronopgave en de toonzetting is soms duidelijk niet-professioneel. Vervelend is ook dat men niet weet wie nu precies wàt geschreven heeft. Samen met het soms stuntelige Nederlands wekt het geheel toch een amateuristische indruk. Voor een eerste kennismaking is het echter niet onaardig. Duidel…Lire la suite