Livre
Néerlandais

Het geheim van de afgebeten vingers

Rindert Kromhout (auteur), Annemarie Van Haeringen (dessinateur)
Dans la série:
Public cible:
6-8 ans et plus
In een oude grafgrot liggen de botten van een prinses en haar drie broertjes. Als de mensen de grot met kinderbotten willen bijvullen, doen ze dit door de "leugenmond". Vanaf ca. 8 jaar.
Niveau de lecture
AVI E5, AVI M6, AVI 8, AVI 8
Titre
Het geheim van de afgebeten vingers
Auteur
Rindert Kromhout
Dessinateur
Annemarie Van Haeringen
Langue
Néerlandais
Édition
20e herz. en uitgebr. dr.
Éditeur
Amsterdam: Leopold, 2015
76 p. : ill.
ISBN
9789025867591 (hardback)

Commentaires

Wie kent hem niet? 'De Mond van de Waarheid' te Rome... Wie zijn hand in de open mond van dit stenen masker stopt en daarbij liegt, verliest zijn vingers. Dat zegt althans de legende. Voor Rindert Kromhout dé ideale aanleiding om hierover een boek te schrijven. Dat doet hij met kennis van zaken, want Kromhout heeft een tijdje in Rome gewoond (zie ook zijn bekroonde non-fictie boek Italië, Querido, 2004). Het verscheen oorspronkelijk reeds in 1990, en is een van de populairste boeken van deze auteur geworden. Voor de 18e druk werd het boek herzien en uitgebreid. De uitbreiding heeft voornamelijk betrekking op het nawoord. Hierin beantwoordt Kromhout vragen van kinderen over het verhaal. Het leuke is dat ze op deze manier verschillende dingen te weten komen over 'De Mond', maar ook over de crypte van de 'Santa Maria della Concezione', waar de beenderen te bezichtigen zijn van 4000 dode monniken.

Fictie wordt dus vermengd met non-fictie, wat het verhaal een wat mysterieus …Lire la suite
Een oude Romeinse legende rondom het beeld 'De mond van de waarheid' ligt aan dit verhaal ten grondslag. Een prinses en haar drie broertjes moeten een grafgrot vullen met botten. Na wat experimenten blijkt het de bedoeling de grot met kinderbotten vol te maken. Hiervoor gebruiken ze de 'mond van de waarheid': van liegende kinderen worden de vingers afgehakt en naar de grot gebracht. Dit wat bizarre verhaal (maar dat zijn legendes wel meer) heeft elementen van zowel 'Bot en Botje' (J. Ahlberg) als van 'Karel en de kindermoordenaar' (Dolf Verroen) in zich. De beschrijvingen zijn soms wat gewelddadig. De tekst bestaat uit korte zinnen die steeds op een nieuwe regel beginnen en bijna uitsluitend één- en tweelettergrepige woorden bevatten. Het kader om de tekst, de ruime interlinie en de wisselende regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel. De vele zwart-witte waterverfillustraties aangevuld met (spetters) inkt zullen een lezerspubliek dat houdt van griezelen zeker boeien. Het stenen…Lire la suite

Het geheim van de afgebeten vingers

In de portiek van de kerk ‘Santa Maria in Cosmedin’ te Rome staat een metershoog stenen masker. Het stelt een enorm rond gezicht voor met daarin een wijd open mond. Bij die mond hoort een oude Romeinse legende die bezoekers waarschuwt. Stop nooit je hand in de mond terwijl je een leugen vertelt. Doe je dat toch dan worden je vingers afgehakt. De mond aan de ingang van de kerk en de grotten onder de kerk waarin botten van vierduizend monniken werden verzameld, inspireerden Rindert Kromhout bij het schrijven van zijn verhaal. Daarin moet het geraamte van prinses Anna op zoek naar botten om de lege grot te vullen. Alleen op die manier kan ze bevrijd worden van de zware zeis en weegschaal die aan haar handen geketend zijn. Alleen op die manier kan ze aan de belofte die ze ooit deed om voor haar drie broertjes te zorgen voldoen. Samen met haar drie broertjes, die lang geleden bij haar begraven werden, gaat ze op zoek naar botten. Ze vinden botten van dieren, ze verzamelen oude botten va…Lire la suite

Het geheim van de afgebeten vingers

In Rome vind je aan de ingang van een kerk een groot stenen masker dat zijn mond wijd open heeft. Als je je hand in die mond steekt en je vertelt ondertussen een leugen dan worden je vingers afgebeten. Hoe dit komt, wordt verteld in dit boekje. De auteur brengt de geraamten die zich in de grotten onder de kerk bevinden in verband met de mond van de waarheid. Het geraamte van prinses Anna kan maar bevrijd worden van de zeis en weegschaal die ze steeds moet dragen als ze ervoor zorgt dat er in de ene lege grot ook botten komen. Alleen op die manier kan ze voldoen aan de belofte die ze deed aan haar moeder om goed voor haar jongere broertjes te zorgen. Het prinsesje probeert op alle mogelijke manieren aan botten te geraken, maar volgens de 4000 monnikengeraamten in de grotten voldoen de botten nooit. Anna doolt nachten rond en door vermoeidheid en wanhoop merkt ze pas te laat op dat het al ochtend is. Snel verstopt ze zich achter het grote stenen masker. De auteur vertrekt vanuit bestaan…Lire la suite

Suggestions