De eeuw van mijn vader

Geert Mak (auteur)

De eeuw van mijn vader

Biografie van het Nederland van de twintigste eeuw, gebaseerd op Maks eigen familiegeschiedenis, interviews met ooggetuigen, krantenberichten en brieven van toen. Over de verzuiling en ontzuiling, de twee wereldoorlogen, Nederlands-Indië etc.
Titre
De eeuw van mijn vader
Auteur
Geert Mak
Langue
Néerlandais
Éditeur
Sans lieu de publication: Olympus, 2005
523 p. : ill.
ISBN
90-254-2800-2

Commentaires


Een biografie van de Nederlandse samenleving gedurende de 20ste eeuw, in de vorm van een familiekroniek; dat is zo ongeveer het doel dat de auteur zich heeft gesteld. Het resultaat is een panoramisch epos, dat op schitterende en ongemeen boeiende wijze een viertal generaties overspant. Wat verbindt ons met al diegenen die in de voorbije eeuw geleefd hebben, is de kernvraag die de auteur zich gesteld heeft bij aanvang van dit boek. "Is het niet hun menselijkheid, hun blindheid soms, meer nog dan hun grote en kleine heldendom?"

Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven brieven, vertelt Geert Mak over het landelijke Nederland aan het begin van de eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis en het antisemitisme in de jaren '30, over de andere wereld van "ons" Indië, de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren '60, en de nieuwe zakelijkheid die erop …Lire la suite
Het verhaal van het wel en wee van de familie Mak laat zich niet makkelijk indelen. Voor een genealogie of historische roman is de geschiedkundige inbedding te geprononceerd. Evenzo passen de verhaaltrant en de aandacht voor het incidentele en individuele niet bij een geschiedkundig werk. Gelukkig hoeft de lezer zich niet te bekommeren om dergelijke vragen. Hij kan zich laten meevoeren in een indringende familiegeschiedenis die in hoge mate illustratief is voor de doorsnee Nederlandse familie in de twintigste eeuw. Zo komt in de geschiedenis van de grootouders de wereld kort na de eeuwwisseling van ambachtslieden en andere kleine luyden tot leven. In de biografie van de ouders krijgt de betekenis van verzuiling, economische crisis, de zuigkracht van Indië, wereldoorlog en wederopbouw reliëf. De emancipatie van de vrouw is een voorbeeld van de stroomversnelling van ontwikkelingen die zich vanaf de jaren vijftig tijdens de generatie van de auteur voltrekken. Het goed leesbare boek zal z…Lire la suite

À propos de Geert Mak

Geert Ludzer Mak (né à Flardingue le 4 décembre 1946) est un historien et un journaliste néerlandais qui a publié des livres traitant de l'histoire des Pays-Bas et de l'Europe.

Biographie

Étudiant en droit constitutionnel et la sociologie à l’Université libre, ainsi qu’à l’Université d'Amsterdam, il sera assistant parlementaire pour le Parti socialiste pacifiste (PSP). De 1975 à 1985, il travailla comme rédacteur en chef de l'hebdomadaire de gauche De Groene Amsterdammer, puis a passé quelques années comme correspondant à l'étranger pour la société de radiodiffusion publique progressive VPRO. Il travailla également pour le célèbre quotidien national NRC Handelsblad.
Geert Mak a tout d'abord publié plusieurs récits portant sur l'histoire des Pays-Bas : Une petite histoire d'Amsterdam, le Siècle de mon père, et …En lire plus sur Wikipedia