Naam deelnemer
Contactgegevens
Groepen
De deelnemers worden onderverdeeld in 7 groepen per leeftijd en/of leerjaar.
Kies eerst jaar, dan maand en dan dag.
Toelating foto / video
Voor de ouders:
Ik geef de toelating om eventuele foto's van mijn kind te gebruiken op de sociale media van de bibliotheek (ja of nee)
Vragen en opmerkingen