Vrijwilliger 'de Leesjury'
Wij danken je alvast voor je interesse als vrijwilliger voor de Leesjury.
Graag zouden wij enkele dingen van je weten.
Persoonlijke informatie
Waarom zou je graag helpen als begeleider van de Leesjury?
Met welke leeftijden (groepen) ga je graag aan de slag?
Op welke locatie zou je graag helpen?