Magazine article
Dutch

Texture : museum over Leie en vlas

Wim Heyvaert (author), Lies Buyse (author), Sylvie De Coster (author)
Contents
Gered van het grote vergeten : van Vlasmuseum tot Texture
De wonderkamer : vlas, een alledaags mirakel
De Leiekamer : het verhaal van de Golden River
De schatkamer : damast en kant
In magazine
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Jrg. 53 (2015/2016) nr. 6, middenkatern (40 p.)
Title
Texture : museum over Leie en vlas
Author
Wim Heyvaert Lies Buyse Sylvie De Coster Greet Verschatse
Language
Dutch