Book
Dutch

Een spin voor juf

Marianne Busser (author), Tseard Van der Meulen (illustrator), Ron Schröder (author)

Reviews

De juf plagen met een nepspin en daarna opnieuw met een levende griezel is een gegeven dat het bij de beginnende lezer zeker goed zal doen. Roel en Roos zijn verantwoordelijk voor de wandaden jegens juf Ans. De eerste keer kan ze de humor ervan inzien, de tweede keer bezorgt een echte spin haar een flinke schrik. Juf Ans lost alles zeer pedagogisch op. Ze schrijft op het bord: "Let eens op. Dit is geen mop. Juf is boos. Boos op Roos. Geef me dus snel een kus." En hoewel je in het onderwijs tegenwoordig ernstig moet oppassen met dit soort uitlatingen, vat Roos de uitnodiging van juf niet verkeerd op en geeft ze spontaan de goedmaker. De vrede is hiermee weer getekend en juf gaat voorlezen uit 'Een muis in huis'. "Geeft niks, hoor," zegt Roos. "Het is maar een boek".
Een prettig, realistisch verhaaltje uit de reeks 'Spetter' met dito tekeningen van Hugo van Look. Vanaf zes jaar. [Casper Markesteijn]
Roel en Roos gaan naar school. Daar maakt Roel de juf bang met een namaakspin. In de pauze vindt Roos een echte spin en zet die ook naast de stoel van de juf. Als dat maar goed gaat. Het verhaal is vlot geschreven en verlevendigd met eenvoudige kleurentekeningen. Het verhaaltje is in rustige delen van de tekeningen gezet. De tekst bestaat uit korte, eenregelige zinnen met eenlettergrepige woorden, AVI-M3. Er zijn wel hoofdletters en leestekens gebruikt. Eerder verschenen in de serie 'Spetter', nu in de reeks 'Maan. roos. vis.'*. Dit boekje is geschikt voor kinderen met vijf maanden leesonderwijs. Vanaf ca. 6 jaar.

Suggestions