Reviews

Medisch gezien moet ik dood zijn, dus wat doe ik hier nog?

In een Brusselse brasserie stelt Kristien Hemmerechts journaliste Evita Bonne voor aan Ann, het hoofdpersonage van Kristiens gelijknamige boek. Ze is een 39-jarige intelligente dame die al meer dan twintig jaar met anorexia nervosa kampt. Ooit woog ze nog slechts 27 kg. Waarom verhongert ze zich? "Om neen te kunnen zeggen. Ik lust graag roomijs, maar ik put kracht uit het mezelf te ontkennen."

De vraag werd haar al vaak gesteld, maar tot ze Ann ontmoette weigerde Kristien Hemmerechts om iemands biografie te schrijven. Met het verhaal van deze vrouw was het anders. Het startte met een mailtje dat ze een jaar geleden ontving waarin Ann open en nuchter vertelde over haar ongeneselijke ziekte, chronische anorexia. Het einde naderde voor Ann, of haar lichaam zou het begeven of ze zou het lijden zelf een halt toe roepen. Schrijf me neer, was haar simpele vraag. Ze vroeg Kristien neer te schrijven hoe haar weigeren tot eten neen zeggen was tegen het misbruik door haar vader.

Anorexia wordt gerelateerd aan het streven naar een schoonheidsideaal. Heeft dat er bij jou dan iets mee te maken?

Ann: Ik heb anorexia sinds mijn tienerjaren. Een ziekte die je al meer dan twintig jaar meedraagt verandert van gezicht. Toen ik zestien was, heeft dat allicht meegespeeld. Ik zat stevig in het vlees en was net als elk meisje bezig met mijn figuur. Die eerste kilo's die er af vlogen…Read more

Volgens de wetten van de fictie

'Dit boek heeft me sterker
gemaakt, assertiever'

Het was ongetwijfeld niet de eerste keer dat iemand u vroeg om zijn of haar verhaal in boekvorm te gieten. Waarom ging u er dit keer op in?
'Tot nog toe had ik alle verzoeken zo hoffelijk mogelijk geweigerd en de mensen de raad gegeven om hun verhaal zelf op te schrijven. Het is moeilijk om heel concreet te zeggen waarom ik Ann meteen terugmailde dat ik haar wel eens wilde ontmoeten. Het was een intuïtieve beslissing. Achteraf zag ik de overeenkomsten tussen onze levens. We hebben allebei gestudeerd, zitten allebei in de academische wereld, hebben de intellectuele discipline opgebracht om een doctoraat te halen. Misschien speelden die punten van herkenning onbewust mee, voelden we daardoor snel aan dat we konden samenwerken.
De timing zat ook goed. Ik had net een boek af, In het land van Dutroux , dus ik had wel wat ruimte.'
Ann gaf meteen bij het eerste contact aan dat ze beslist had om zelfmoord te plegen. Was d…Read more

Een vrouw van 30 kilo

Kristien Hemmerechts is een veelzijdiger schrijfster dan men misschien denkt. Romans (veel, wellicht té veel). Verhalen. Maar ook essays, soms. Reisboeken. Toneel. Een jaar als (g)een ander was een dagboek. Haar jongste boek, Ann , is weer iets nieuws: een soort documentaire-dagboek-logboek. Citaat: 'Ik ben een boek aan het schrijven over een vrouw (op verzoek van haar én in nauwe samenwerking met haar) die al 25 jaar aan anorexia lijdt. Ze weegt 30 kilo (als het al zoveel is) en heeft het vaste voornemen binnen afzienbare tijd zelfmoord te plegen.'

Die vrouw krijgt hier de fictieve naam Ann Gerrets. Ze is doctor in de psychologie. Ze is dol op eten, maar ze hongert zichzelf uit. Tussen haar zesde en twaalfde, ongeveer, werd ze door haar vader misbruikt. Haar anorexia houdt verband met die incest. Ann is een integer boek dat nogal wat vragen oproept, bijvoorbeeld over de (on)macht en (on)wil van therapeuten, en van de medi…Read more

Op 30 maart 2007 ontvangt Kristien Hemmerechts een mailbericht van een 39-jarige vrouw die meteen haar voornemen bekend maakt een eind aan haar leven te maken: "Ik kamp al meer dan een half leven met een dodelijke ziekte, ben nu het vechten beu en zoek een manier om dit leven mooi af te sluiten. Mijn leven neerpennen is één van die 'sleutels' die me zouden helpen." Hemmerechts maakt een afspraak, leert An kennen en wil samen met haar het relaas van een leven vol obstakels op papier zetten. An - de naam is fictief, om haar privacy te beschermen - lijdt aan een levensbedreigende vorm van anorexia. Via het intense mailverkeer dat tussen haar en de schrijfster wordt opgezet, via haar dagboeken en via gesprekken met Ans moeder, haar twee broers, en de therapeuten en dokters die haar hebebn behandeld tijdens haar steeds terugkerende opnames in ziekenhuizen en instellingen, brengt Hemmerechts het levensverhaal van An in kaart. Rode draad is het gegeven dat An als kind door haar vader werd m…Read more
Een aangrijpend non-fictieboek van de Vlaamse schrijfster (1955) die bekend is van romans als 'In het land van Dutroux' en 'Donderdagmiddag. Halfvier' en het eveneens non-fictieve 'Taal zonder mij'. Ann is een 39-jarige vrouw die lijdt aan anorexia, door therapeuten als chronisch bestempeld. Zij stuurt de auteur een mailtje met het verzoek haar te helpen met het opschrijven van haar levensverhaal, alvorens zij dat beëindigt. Tegen haar gewoonte in doet Hemmerechts dat. Het verhaal is een samenstelling van dagboekfragmenten, e-mails, interviews - met Ann, haar familie en therapeuten - en overpeinzingen van de auteur. Met name dat laatste maakt dit verhaal meer dan alleen maar het verhaal van een anorexiapatiënte. Hemmerechts verwoordt haar twijfels en vragen over Ann, maar ook over de andere personages. Soms leidt dat tot confrontaties tussen haar en Ann, wat maakt dat het verhaal een goede spanningsboog heeft. Niet onbelangrijk bij alle ellende die je als lezer voorgeschoteld krijgt, …Read more

About Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts (born 27 August 1955) is a Belgian writer.

Life

Kristien Hemmerechts studied Germanic philology at the Katholieke Universiteit Brussel (KUB) and the Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Afterwards, she studied literary science in Amsterdam for a year. In Amsterdam she met her first husband—who was British—with whom she married in 1978. They moved out to London where Hemmerechts worked as a typist. In 1979 they were in charge of a youth hostel in Dover. After a half year, they left Dover and they started traveling in South America for another half year. When they returned, they settled in Brussels where Hemmerechts took upon a mandate at the KUB as an instructor of English.

In 1981 Hemmerechts gave birth to a daughter, named Katherine. Two sons followed shortly after that, but both boys died from Sudden infant death syndrome (SIDS).

In 1986 she was gran…Read more on Wikipedia