Book
Dutch

Als een kinderhemd

Reviews

Verliezers en achterblijvers

Nieuwe bundeling teksten van Kristien Hemmerechts

In Als een kinderhemd brengt Kristien Hemmerechts een aantal overwegend autobiografische geschriften samen over bewaren en verliezen, over dingen- en mensenliefde. De bundel grossiert in onmiddellijke herkenbaarheid.

Het laatste waarvan je Kristien Hemmerechts (°1955) kunt verdenken, is luiheid. Haar ijverige alomtegenwoordigheid in de meest uiteenlopende publicaties is stilaan memorabel aan het worden. Er zijn weinig onderwerpen die Hemmerechts niet tot haar schrijversterritorium rekent. Als vaak geconsulteerde meningenmachine draait ze tenslotte al jarenlang op volle toeren mee. Een Hemmerechtsloze mediaweek moet wel een eeuwigheid geleden zijn. "Ik schrijf om te bewijzen dat ik besta. Elke foto, elk interview, beschouw ik als een message in a bottle. Er komt een message terug. Maar ik weet niet wanneer en ik weet niet wat die zal zijn", zo duidde Kristien Hemmerechts haar manifestatiedrang ooit in De Groene Amsterdammer.

Read more

Soms speel ik dat God bestaat

Saskia De Coster, bouwjaar 1976, gaat op bezoek bij Kristien Hemmerechts, jaargang 1955. Twee schrijfsters, één gesprek, tal van verschilpunten. Misschien weet gij te veel, Kristien.'

U wilt weten wat er voor opwindends te beleven valt in Kristien Hemmerechts' laatste nieuwe: Als een kinderhemd ? Wij zeggen u: weinig kut en nog minder naakt. Het is een bundeling van stukken die ze in opdracht schreef tussen 1997 en 2006, en allemaal draaien ze rond verlies.

Wij, jonge snaken van de literatuur met slechts drie boeken op het conto, werden op pad gestuurd. Richting mevrouw Hemmerechts.

Wij bellen aan. Wij zijn te vroeg, zo vertelt de mevrouw die ons opendoet. Mevrouw Hemmerechts. Een historisch moment voor ons. Te vroeg. Een zoveelste interviewer voor mevrouw Hemmerechts. Wij leggen uit dat wij gestuurd zijn door de chef Boeken, dat wij met de eminentie van de Nederlandse letteren even van gedachten willen wisselen naar aanleiding van haar nieuwe boek, dat we ons toch niet van de indruk kunnen ontdoen dat er nogal wat verschillen zijn in onze literatuuropvattingen, het zal te maken hebben met verschillende generaties, verschillende paradigma's

M…Read more

Wat hij graag at

Soms is lezen iets eenvoudigs. Soms lees je iets en je gromt van plezier - want niet alleen voor de schrijver is de intellectueel-en-toch-animale, centaurische vervoering van het woord weggelegd. Soms ook lees je iets en een grondzee van gevoel slaat je, totaal onverwacht, ondersteboven.

In het nieuwe boek van Kristien Hemmerechts, Als een kinderhemd, een verzameling van twintig korte en iets minder korte teksten en verhalen die op de een of andere manier alle met verlies te maken hebben, staat het autobiografische verhaal 'Het poortje'. Met daarin de volgende zin: 'Ik hield van mijn oma en mijn oma hield van mij.' Het is mogelijk dat ik een sentimenteel rund ben - hoewel, het hoekje met aardappelen en zo, dat valt allemaal wel mee - maar toen ik die zin las, sprongen de tranen me in de ogen. (Wie nu meent dat hier een van de arglistiger vormen van ironie wordt bedreven: gaat heen uit deze kolom.) 'Het was een ongecompliceerde, wederzijdse liefde. Wij waren graag bij elkaar.'…Read more

Bundel van twintig verhalen opgedragen aan een overleden schoolvriendin. De verhalen zijn wisselend van lengte en hebben als overkoepelend thema de herinnering aan wat voorbij is en verloren is gegaan. Binnen dit thema worden het verlies van personen die men liefheeft en de diverse aspecten van gevoelens die hiermee gepaard gaan, op verschillende manieren beschreven. Een aantal van de verhalen is autobiografisch en behandelt het verlies van naaste familieleden van de schrijfster, zoals haar vader. De titel van deze bundel is van hem afkomstig wanneer hij een uitspraak van zijn moeder aanhaalt: “Het leven is als een kinderhemd: kort en vuil”. Vooral de verhalen die gewijd zijn aan het verlies van haar echtgenoot, de dichter Herman de Coninck, hebben door hun sterk autobiografische karakter een grote emotionele intensiteit. Alle verhalen zijn in opdracht geschreven en de meeste zijn al eerder in kranten of tijdschriften gepubliceerd. Enkele andere titels van deze oorspronkelijk Belgisch…Read more

About Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts (born 27 August 1955) is a Belgian writer.

Life

Kristien Hemmerechts studied Germanic philology at the Katholieke Universiteit Brussel (KUB) and the Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Afterwards, she studied literary science in Amsterdam for a year. In Amsterdam she met her first husband—who was British—with whom she married in 1978. They moved out to London where Hemmerechts worked as a typist. In 1979 they were in charge of a youth hostel in Dover. After a half year, they left Dover and they started traveling in South America for another half year. When they returned, they settled in Brussels where Hemmerechts took upon a mandate at the KUB as an instructor of English.

In 1981 Hemmerechts gave birth to a daughter, named Katherine. Two sons followed shortly after that, but both boys died from Sudden infant death syndrome (SIDS).

In 1986 she was gran…Read more on Wikipedia