Book
Dutch

Dames met klasse : Margareta van York, Margareta van Oostenrijk

Dagmar Eichberger (editor), Yvonne Bleyerveld (author), Wim Blockmans (author)

Dames met klasse : Margareta van York, Margareta van Oostenrijk

Title
Dames met klasse : Margareta van York, Margareta van Oostenrijk / eindred. Dagmar Eichberger ; met bijdragen van Yvonne Bleyerveld, Wim Blockmans, Jens Ludwig Burk ... [et al.]
Editor
Dagmar Eichberger
Author
Yvonne Bleyerveld Wim Blockmans Jens Ludwig Burk
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2005
366 p. : ill.
Note
Uitg. n.a.v. de tentoonstelling te Mechelen (Lamot) van 17 september - 18 december 2005
ISBN
90-5826-342-8

Reviews

In het najaar van 2005 liep in Mechelen de ophefmakende tentoonstelling 'Dames met Klasse. Margareta van York en Margareta van Oostenrijk'. Redenen voor dat spraakmakende karakter waren er te over: 1. De Vlaamse regering heeft, bij hoofde van Bart Somers bijzonder veel geld geïnvesteerd om de tentoonstelling en het project 'Stad in vrouwenhanden' waar de tentoonstelling deel van uitmaakte, te financieren. 2. Het vernieuwde Lamot-gebouw bleek bij de opnening van de tentoonstelling nog niet klaar, wat niet zonder gevolgen was voor de geëxposeerde stukken: één ervan, met name een folio van het befaamde Sforza-getijdenboek bewaard in de British Library in Londen, is wegens conservatorische problemen uit de tentoonstelling gehaald. 3. De Iraanse architecte Zaha Hadid heeft van het tentoonstellingsparcours in wit en zwart een zeer bijzondere ervaring gemaakt. Voor sommige bezoekers was de manifeste architectuur een draak, voor anderen was het een gedurfde doch goed werkende tentoonstellings…Read more
In het najaar van 2005 was in Mechelen een groots opgezette tentoonstelling te zien gewijd aan twee regentessen, weduwen, die tussen 1477 en 1530 deels na elkaar resideerden in die stad, toen regeringscentrum voor Bourgondië en de Nederlanden. Het betreffen Margareta van York (1446-1503), over wie tot nog toe weinig gepubliceerd werd, en Margareta van Oostenrijk (1480-1530). Bij de tentoonstelling verscheen deze mooi uitgevoerde publicatie. Het vormt een rijke bron van informatie over een cruciale periode in onze geschiedenis. Het was een tijd waarin zowel de macht der Habsburgers als de invloed van de Nederlandse burgerij toenam en ontdekkingsreizen de wereld vergrootten. Telkens ingeleid door enkele artikelen catalogiseert het boek in vijf afdelingen 153 objecten, die onder meer een beeld geven van de luister van het Bourgondische hof en de kunstzin van beide dames. De ruim 300 afbeeldingen zijn vrijwel alle in kleur (52 beslaan een hele pagina): prachtige portretten, waarvan een op…Read more