Boek
Nederlands

Het communistisch manifest

Karl Marx (auteur), Martin De Haan (vertaler), Friedrich Engels (auteur)
Partijprogramma van de Communistische Partij in het midden van de negentiende eeuw.
Titel
Het communistisch manifest / vertaald en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
Auteur
Karl Marx Friedrich Engels
Vertaler
Martin De Haan
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Manifest der kommunistischen Partei
Uitgever
Nijmegen: Vantilt, 2015 | Andere uitgaves
79 p. : ill.
ISBN
9789460042386 (hardback)

Besprekingen

Eind 1847 stelden Karl Marx en Friedrich Engels in Brussel het Manifest van de Communistische Partij op. Geen ander boek zou de komende 150 jaar een beslissender invloed uitoefenen op de sociaal-politieke ontwikkelingen en op de loop van de geschiedenis in het algemeen. Deze studie, een bijdrage van het Instituut voor Marxistische Studies, stelt dat het Manifest op de drempel van het derde millennium nog niet aan betekenis en relevantie heeft ingeboet. Met het herstel van het kapitalisme in de vroegere Sovjet-Unie en in gewezen Oost-Europa, en de resulterende nederlagen van de communistische ideologie in zowat alle continenten, is het meer dan ooit aan de orde om terug te keren naar de bron: het Manifest. De oorzaken van deze teleurgang begrijpen is immers de voorwaarde opdat "de volgende eeuw zou verlopen in het teken van de zegevierende socialistische revolutie", aldus Ludo Martens. Ook lezers die dit zich niet terugvinden in dit vooruitzicht, of die niet in staat zijn te delen in h…Lees verder
In 1848 verscheen 'Het communistisch manifest' van Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895), als politiek pamflet uitgegroeid tot een van de invloedrijkste politieke geschriften. Tussen de bekende openingszin: 'Er dwaalt een spook door Europa' en de slotregel: 'Proletariërs van alle landen, verenig je!' geven Marx en Engels in kort bestek hun analyse van de maatschappelijke klassentegenstellingen, waaraan zij het politieke programma van de communistische leer koppelen. Eind negentiende eeuw verscheen de eerste vertaling in het Nederlands; daarna volgden nog drie vertalingen (de meest recente dateert al weer uit 1933). Nu is eindelijk een nieuwe, aan deze tijd aangepaste Nederlandse vertaling verschenen. Daarnaast bevat de uitgave zeven in de tweede helft van de negentiende eeuw geschreven voorwoorden: twee van Marx/Engels en, na het overlijden van Marx, nog vijf door Engels geschreven inleidingen bij vertalingen. Hoewel het communisme zijn aantrekkingskracht grotendeels h…Lees verder

Over Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd.

Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Biografie

Lees verder op Wikipedia