Boek
Nederlands

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen : handvatten voor een kwaliteitsvol leven

Bea Maes (redacteur), Carla Vlaskamp (redacteur)

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen : handvatten voor een kwaliteitsvol leven

Wetenschappelijke bijdragen over de theoretische uitgangspunten en praktische uitvoering van de ondersteuning van en zorg voor meervoudig gehandicapte mensen.
Titel
Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen : handvatten voor een kwaliteitsvol leven
Redacteur
Bea Maes Carla Vlaskamp
Taal
Nederlands
Editie
Herwerkte 2e editie
Uitgever
Leuven: Acco, 2020
328 p. : ill.
ISBN
9789033496035 (paperback)

Besprekingen

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen vragen van hulpverleners en familie bijzondere uitdagingen en zorgen. Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen bevat bijdragen van verschillende auteurs die telkens een ander aspect belichten van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Iedere auteur doet dit op een sterk wetenschappelijk onderbouwde manier. De auteurs zijn elk autoriteiten in deze materie.
In het eerste deel vertrekken de auteurs vanuit een positieve visie ten aanzien van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze keren zich daarbij tegen de vaak negatieve visie in het verleden, waardoor er dikwijls een miskenning was van mensen met ernstige meervoudige beperkingen, zodat ze vaak niet de ontwikkelingskansen kregen waarop ze recht hadden. De auteurs bieden duidelijke en eerlijke antwoorden op verschillende vragen. Waarom mensen met ernstige meervoudige beperkingen opvoeden en begeleiden? Hoe kunnen we v…Lees verder
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) vragen van hulpverleners en familie bijzondere zorgen. De auteurs belichten op een wetenschappelijk onderbouwde manier diverse aspecten van EMB. In het eerste deel vertrekken ze vanuit een positieve visie ten aanzien van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze keren zich daarbij tegen de negatieve visie uit het verleden, die veel mensen de nodige ontwikkelingskansen onthield. Het tweede deel is erg praktisch van aard. De auteurs vertalen de theoretische aspecten in verschillende aanpakken. Telkens starten ze vanuit het probleem dat zich stelt. Dan volgt een voorbeeld. Vervolgens wordt de beeldvorming besproken. Ten slotte worden de mogelijke aanpakken kritisch toegelicht. De vaktechnische begrippen vragen een uitgebreide voorkennis. Iedere bijdrage wordt besloten met een uitstekende lijst van recente wetenschappelijke literatuur, met werk uit binnen- en buitenland. Een geslaagd wetenschappelijk boek dat een gerichte aanpak bied…Lees verder