Boek
Nederlands

De val van Rome

Over de oorzaak van de val van het West-Romeinse rijk bestaan vele theorieën. Volgens Goldsworthy is de oorzaak niet de hordes Germanen die het rijk langs alle kanten aanvielen, maar ging het ten onder aan zichzelf. Interne twisten, corruptie, een uitdeinende bureaucratie zorgden voor een langzame erosie van de eens machtige staat. De auteur waarschuwt in een epiloog voor de toekomst van de wester
Onderwerp
Romeinse Rijk
Titel
De val van Rome
Auteur
Adrian Goldsworthy
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The fall of the West : the slow death of the Roman superpower
Editie
2
Uitgever
Amsterdam: Ambo, 2009
518 p., [16] p. pl.
ISBN
9789026321771

Besprekingen

Menig toerist heeft het zich al afgevraagd bij een bezoek aan wat er rest van het Forum Romanum: hoe kon een rijk van die uitgestrektheid, dat beschikte over zo'n technisch vernuft, plots ten onder gaan? Het inspireerde Edward Gibbon tot zijn klassieker The decline and fall of the Roman Empire, en sindsdien kwamen verschillende historici tot een tweehonderdtal theorieën, waarvan de ene al geloofwaardiger is dan de andere. Ook wie enigszins vertrouwd is met de oudheid kan vaak geen sluitend antwoord bieden op de vraag, en in het collectieve geheugen uit de geschiedenislessen zitten vooral de duizenden Germaanse krijgers die door de grenzen breken en plunderend in één beweging optrekken naar Rome.
Voor het brede publiek verschijnen er dan ook meer boeken over de late republiek en het vroege keizerrijk dan over de rest van de Romeinse tijd samen. Dat heeft veel te maken met de populariteit van het onderwerp (Caesar verkoopt beter dan Constantijn), maar ook met de beschikbare br…Lees verder
Over de val van Rome is sinds Gibbon (1776) al veel geschreven. De meeste auteurs zochten de oorzaak bij de Germanen (300-400), Hunnen (350-450), Wisigoten (410) of Ostrogoten (500). Goldsworthy benadrukt de burgeroorlogen van de derde eeuw, andere interne conflicten en de mislukte poging van de oostelijke keizer Justinianus (527-565) om het Westen te heroveren. Hij beschouwt de verovering van de 'Afrikaanse graanschuur' door de Vandalen (429-442) als de zwaarste slag. De verklaringen voor de val vormen slechts een onderdeel van zijn lange relaas over de periode van 161 tot 640 na Christus. Hij vertelt over zeer veel andere onderwerpen zoals de eerste handelscontacten tussen Rome en China in 166, ten tijde van Marcus Aurelius, althans volgens Chinese bronnen. Of over Perzië, de nieuwe vijand in de derde eeuw, die de economie van het rijk zwaar onder druk zette. Maar te weinig over de afname van de bevolking, het dalend aantal eigen soldaten en de opname van Germaanse soldaten om de …Lees verder