Wij-Zij | polarisatie als verrijking en bedreiging : 22 april

In deze lezing analyseert Christophe Busch het fenomeen van polarisatie.

Christophe Busch licht toe wat er allemaal aan de basis ligt van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de hand van historische casussen toont hij aan welke invloed mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren. Tot slot worden ook nog enkele handvatten aangereikt om negatieve vormen van polarisatie te counteren.