Mijn Congo door Bart Demyttenaere - 14 mei AFGELAST

'Mijn Congo' is het autobiografische verhaal waarin auteur Bart Demyttenaere op zoek gaat naar de sporen die zijn oudoom Michel, zijn vader Jos en hijzelf in Congo nalieten.

1878-1879: Na veel speurwerk komt Bart te weten dat zeekapitein Michel Demyttenaere de ontdekkingsreiziger H. M. Stanley in opdracht van koning Leopold II in het nog grotendeels onbekende hart van Afrika bevoorraadde, en getuige was van de stichting van het latere Stanleystad (nu Kisangani).
1958-1964: Jos Demyttenaere werkt van 1958 tot 1964 als agent voor een katoenbedrijf op diverse plaatsen in Katanga. Zijn oudste zoon Bart wordt op 20 juli 1963 in Albertstad (nu Kalemie) geboren.
1986 - 1990: Van 1986 tot 1990 woont en werkt Bart Demyttenaere als jonge onderwijzer in Bunia en Lubumbashi.
Begin 2018 richt Bart, samen met enkele vrienden, vzw Mijn Congo op. De vzw ondersteunt verschillende kleine en laagdrempelige projecten in oostelijk Congo. Jaarlijks brengt Bart een bezoek aan zijn Congo. Op die manier komen alle subsidies en sponsorgelden rechtstreeks bij de lokale Congolese partners terecht.